جریان شعر مدرن ایران و جهان

کافکو یک جریان است؛ جریان پیوسته‌ی شعر مدرن. جریان ساده‌سازی شعر نو.

شعری که برچسب انحصاری بودن به خود گرفته است. ویژه‌ی ذهن‌های خلاق و نیمه‌خلاق شده است. کافکو شعر ساده است. سادگی به‌معنی از بین بردن زیبایی و کم‌مایه بودن نیست. شعر آرمانی نیست. شعر آرمانی می‌شود: اگر در دسترس همه باشد. همه شعر بخوانند. همه شعر بنویسند؛ دفترچه‌هایشان را پر کنند از سطرها. سطرهای ریزودرشت سطحی و یا عمیق…

نگاهی به شعرهای فارسی

نگاهی به شعرهای جهان

محبوب‌ترین شاعرها

(2 شعر)

تلویزیون شعر

پخش ویدیو

ویدیو 1:...

پخش ویدیو

ویدیو 1:...

پخش ویدیو

ویدیو 1:...

محبوب‌ترین شعرها

از دوستت دارم

شاعر: یداالله رویایی

از دوستت دارم

شاعر: یداالله رویایی

از دوستت دارم

شاعر: یداالله رویایی

از دوستت دارم

شاعر: یداالله رویایی

از دوستت دارم

شاعر: یداالله رویایی

از دوستت دارم

شاعر: یداالله رویایی

از دوستت دارم

شاعر: یداالله رویایی

درباره‌ی شعرنویسی بیشتر بدانید:

در دیگر رسانه‌ها